SEO Tips - SEO Blog - Internet Marketing - Search Engine Optimization

» Tutorials VN

  • CÀI ĐẶT PERL – PHP – MYSQL VỚI IIS
    By on December 15th, 2008 | No Comments Comments
    CÀI ĐẶT PERL – PHP – MYSQL VỚI IIS
    Bc 1: Kim tra/Ci tIIS Bn kim tra xem my bn ci IIS cha, Vo Control Panel -> Add/Remove Programs -> Add/Remove Windows Components. Trong phn Windows Components Wizard xem ci Internet Information Services (IIS) c c nh du khng. Nu cha th nh du vo . Nhn Next/Finish/Close ci IIS.Sau khi ci t xong, bn m trnh duyt ln (Internet Explorer, Netscape…), g vo a ch http://localhost xem c chy khng. Nu hin ra mn hnh ca IIS th thnh cng. Lu : IIS ch ci c trn Windows NT, Windows 2k v Windows XP Pro. Khng ci c trn Windows9x, ME v XP Home!Bc 2: Cu hnh IIS (Bc ny khng cn thit nu nh bn ch...